mirbud
gplus
linkedin
youtube

Wiatrak Matematyczny- narzędzie i metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

W Centrum Kongresowo-Konferencyjnym  w Ostródzie

 29 listopada 2016r. odbyło się szkolenie: „Wiatrak Matematyczny- narzędzie i metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.”

Szkolenie skierowane było do Pedagogów Przedszkolnych oraz Klas 0.

Zawierało część wykładową oraz warsztatową.

Szkolenie zakończyło się sukcesem, a przekazywaniu treści merytorycznych oraz praktycznych towarzyszyła pozytywna i twórcza atmosfera.

 

szkoleniowcy: mgr Izabela Żukowska

                      mgr Urszula Dąbrowska

 

 

Zagadnienia szkolenia:

1.       Istota WIATRAKA.

2.       Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wykorzystanie narzędzia WIATRAK.

3.       WIATRAK w kształtowaniu motoryki dużej i małej – przykłady zabaw.

4.       WIATRAK w akcji, czyli matematyka w ruchu - przykłady zabaw z zakresu wychowania umysłowego.

5.       WIATRAK jako pomoc dydaktyczna niezbędna w realizacji podstawy programowej (zakres pojęć matematycznych według kręgów profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej).