mirbud
gplus
linkedin
youtube

Nowe władze Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Stowarzyszenia Branży Eventowej, podczas Walnego Zgromadzenia Członków 11 grudnia br. w Warszawie, wybrało nowe władze. Pracami SBE podczas IV kadencji, przez najbliższe trzy lata, będzie kierować Zarząd w składzie: Marta Dunin- Michałowska- Prezes Zarządu oraz Żaneta Berus, Renata Razmuk, Marcin Stefański, Piotr Wojdat jako Członkowie Zarządu. Główne cele władz SBE w nowej kadencji to dalszy rozwój organizacji, jeszcze mocniejsze wspieranie działań edukacyjnych oraz kolejne inicjatywy na rzecz wzrostu profesjonalizmu współpracy pomiędzy klientami a branżą eventową.

Nowo wybrany Zarząd planuje inicjatywy, dzięki którym SBE będzie jeszcze bliżej swoich członków. Stworzy silny głos słyszalny na rynku eventowym. Udział SBE w konsultacjach Ustawy o usługach turystycznych oraz podpisanie Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej to przykłady partnerstwa SBE w ważnych dla branży inicjatywach ustawodawczych i konsultacjach społecznych. Równie ważne dla Zarządu są działania edukacyjne, rozwijanie oferty programowej Studium Event Managmentu, które SBE prowadzi we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W popularyzację eventu - jako narzędzia efektywnej komunikacji marketingowej - wpisują się również wydarzenia branżowe, takie jak organizowane przez SBE szkolenia, debaty branżowe i konferencja Event Biznes.

Te inicjatywy będą kontynuowane, przy czym zyskają jeszcze bardziej atrakcyjną formułę. „Rola i profesjonalizm polskiej branży spotkań rośnie. Obserwujemy powrót klientów do tej formy komunikacji marketingowej, a także dużą otwartość firm na realizację niezwykłych wydarzeń. Niezbędne jest oferowanie najwyższej jakości, kreatywnych wydarzeń, czyli współpraca z ekspertami w dziedzinie eventów. Takich właśnie ekspertów skupia SBE i jesteśmy dumni, że możemy ich reprezentować, korzystać z ich wiedzy i doświadczenia w ramach naszych szkoleń, konferencji i Studium Event Managementu” - mówi Marta Dunin-Michałowska prezes zarządu SBE. Podczas WZC podziękowano za zaangażowanie członkom władz III kadencji, w tym zwłaszcza paniom Oldze Krzemińskiej- Zasadzce (Wiceprezes Zarządu) i Annie Nowakowskiej (Członek Zarządu ds. edukacji), które funkcje w zarządzie pełniły od początku istnienia SBE. Obie zdecydowały o niekandydowaniu do kolejnego zarządu, ale nie opuszczają struktur SBE, dalej będą wspierać organizację oraz czynnie uczestniczyć w jej działalności jako członkowie SBE.