mirbud
gplus
linkedin
youtube

Matematyka przyjazna. Jak wprowadzać pojęcia matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej? Jak uczyć trudnych pojęć matematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

W Centrum Kongresowo-Konferencyjnym w Ostródzie

 24 listopada 2016r. odbyła się konferencja połączona z warsztatami: „Matematyka przyjazna. Jak wprowadzać pojęcia matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej? Jak uczyć trudnych pojęć matematycznych?”

 

ZAGADNIENIA KONFERENCJI:

 

1.Jak dobrze uczyć matematyki?

2. Zadania z treścią - dlaczego są trudne? Jak pomóc uczniowi rozwiązywać proste i złożone zadania?

3. Rozwijanie umiejętności rachunkowych - trudne działania z przekroczeniem progu dziesiątkowego, różne sposoby na tabliczkę mnożenia, rozwijanie sprawności rachunkowej.

4. Umiejętności matematyczne i sprawność intelektualna - dobre małżeństwo czy przypadkowa znajomość?

                      Prelegenci:   dr Małgorzata Skura

                                          mgr Michał Lisicki

 

Szkolenie skierowane było do Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

Zawierało części: wykładową oraz warsztatową.

Expo Mazury w Ostródzie miało przyjemność gościć  90 uczestników konferencji.